title : June Meeting (Shizuoka/Tokyo trip)

Date : 2024/06/08

Remarks : June, 8th - 9th Shizuoka/Tokyo trip